Yatırımcı İlişkisi - mobile

Milliarge olarak yatırımcı ilişkimiz;

Milliarge Teknoloji ve Haber Ajansı A.Ş. henüz halka açık bir şirket olmadığı için şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün bulunması zorunlu değildir. Bununla birlikte yakın gelecekte, yürütülen çalışmalara halkın da destek verebilmesi için "Halka Arz" konusunda stratejik yol haritası planlanmıştır. 

Yapılacak çalışmaları yürütmek üzere yönetim kuruluna bağlı “Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri” departmanı bugünden oluşturulmuştur. Bu departman “Halka Arz” gerçekleşene kadar Milliarge A.Ş. ‘nin yatırım işlerini ve proje desteklerini yönetecektir. Yatırımcı İlişkileri, şirketlerin finans piyasaları ile etkili iletişim kanalları kurarak söz konusu şirketlere olan ilginin devamlı kılınmasına yönelik faaliyetleri içermektedir. Yatırımcı İlişkileri, şirket ile mevcut ve potansiyel hissedarlar arasında düzenli bilgilendirme ve güvene dayanan bir köprü kurar.

Sürdürülebilirlik;

h2020 e1593101346841

  • Yüksek büyüme potansiyeli
  • Faaliyet gösterilen sektörlerde liderlik
  • Doğa ve gelecek teknolojilerde insan ve çevre odaklı bakış açısı
  • Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk ilkelerine bağlılık
  • Sürdürülebilir kalkınmaya ve karlılığa verilen önem
  • Kurumsal değer artırmaya odaklı stratejiler

Kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlarda, sürdürülebilirlik ve güçlü bir finansal performans kadar milli değerler üretmenin de önemli unsurlarından biri olduğu, kuruluşumuz tarafından kabul edilmektedir. Faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ekonomik, kurumsal, çevresel ve sosyal eksenlerde ölçülebilir. Bu amaçla hem sektör hem de ileride yatırımcı olacak halkın bu alanlardaki beklentilerini göz önünde bulundurularak politikalar belirlenmektedir.