HAKKIMIZDA - mobile

Kuruluş Amacımız

Milliarge Teknoloji ve Haber Ajansı A.Ş. ("Milliarge"), sektör bağımsız yapılan tüm araştırma ve geliştirme çalışmalarının, milli değer üretmek için büyük fedakarlıkla çalışan akademisyenlerin ve Ar-Ge firmalarının faaliyetlerinin yayınlanması, haberleştirilmesi ve tanıtılmalarına katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur. 

Yayıncılık:

Bu alanda bağımsız girişimler ve bilinen ulusal medya organlarının teknoloji haber yayınları olmasına karşın, sektörü temsilen ortaya çıkan bütünleştirici bir platform, dernek veya sendika bulunmamaktadır. Genç nüfus ve teknolojinin kullanımı ile doğru orantılı olarak Ar-Ge çalışmalarına dahil olan girişimcilerin ve firmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Ar-Ge ile uğraşan taraflarının problemlerinin dile getirilmesi ve çözüm önerilerinin konuşulması, yerli ve milli yeni üretim tekniklerinin, yeni teknolojilerin ve yeni ürünlerin tanıtılması için Milliarge, tam da eksikliği hissedilen bu alanda yayıncılık faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Kuruluş amacımızı tamamlayan “Manifesto” yazımıza tıklayarak okuyabilirsiniz.

Vizyon ve Misyonumuz:

Milliarge olarak yayıncılık yaparken hedefimiz; Yerli üretici ve Ar-Ge firmalarına bir tanıtım platformu oluşturarak, ülke ekonomisi için önem arz eden çözümler üretmeleri yönünde teşvik edecek Tematik Yayıncılık yapmaktır.

Dünya markaları ile global pazarda rekabet edebilmek için tek başına Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak yeterli değildir. Güncel pazarlama tekniklerinin yanında Tanıtım ve Reklam, yeni bir ürünün pazara çıkarken ihtiyaç duyduğu en büyük araçtır. Bu alanda ülkemizde yerel üreticiler, yabancı ürünlerin hakimiyeti yüzünden kendilerini tanıtabilecekleri bir kanal bulamamaktadırlar. En önemli misyonumuz, firmalarımızın kendilerini anlatabilecekleri ve ürünlerini tanıtabilecekleri bir ortam sağlamaktır.

Sözcüsü olmaya aday olduğumuz Ar-Ge sektörünün de kendi içerisinde problemleri bulunmaktadır. Yayıncılık ilkeleri doğrultusunda, problemlerin çözülmesi ile ilgili katkıda bulunmak istediğimiz başlıklar aşağıda yer almaktadır.

Ar-Ge Süreçlerindeki Zayıf Halkalar

  • Üniversite, Akademisyen ve Firma İlişkisi:

Ar-Ge kelimesi kısaltılınca bakış açımız da anlam yitiriyor. Araştırma ve Geliştirme dediğimizde içini dolduran kavramda, araştırma yapan tarafın akademisyenler olduğu ve geliştirme yaparak ürüne dönüştüren tarafın kuruluşlar olduğu üzerinde bir az düşününce ortaya çıkar hale geliyor. Hala günümüzde firmalar akademisyenlerin kapılarını çalmakta çekiniyor ve akademisyenlerin yeni araştırmaları firmalara ulaşamıyor.

Üniversite bünyesinde Teknokent, Teknopark veya Bilişim Vadisi adı altında güzel isimler ile kurulan ortamlarda sağlanmaya çalışılan bu ilişki, yayılmaktan çok kendi habitatını yaratmış durumdadır.

Bu konuda Ar-Ge teşvikleri de olmasına karşın haberi olmayan veya haberi olup da nasıl yol alacağını bilmeyen birçok farklı sektörden firmalar bulunmaktadır.  Kurumların bilinçlendirilmesi ve akademisyenler ile daha kolay bir araya gelebilmeleri için yeni yöntemler bulunması gerekmektedir.

  • Tanıtım ve Pazarlama:

Her gün yeni birçok yerli ürün piyasaya çıkmaktadır. Teknik olarak çok güçlü olan ürünler, satış ve pazarlama konusundaki deneyimsizlikten dolayı pazar bulamamaktadır. Ar-Ge, Üretim, Tanıtım ve Pazarlama farklı uzmanlıklar, tecrübeler gerektirmektedir.  Ürünün iyi veya dayanıklı olması gözetilmeksizin yürütülen başarılı pazarlama faaliyetleri ve kampanyalar çok kötü ürünlere bile pazarda satış yaptırmaktadır. Bu konuda yerli firmalar yeteri kadar uzman tanıtım veya PR firmaları ile çalışmamaktadırlar.

  • Güçlü Kurumsal Alt Yapı:

Sermaye yeterliliği ülkemizde genelde kağıt üzerinde kalmaktadır. Bir çok firmanın bilançosu, gerçeği veya potansiyelinin büyük olmasına karşın düşük vergi kaygısı yüzünden yatırım için yeterli bulunmamaktadır. Rekabet açısından ve ekonomideki dalgalanmalara rağmen dayanıklı, güçlü kurumsal alt yapılara sahip Ar-Ge firmaların yaratılması gerekmektedir.

Öncelikli Hedefler

Ar-Ge Kültürü

Araştırma ve Geliştirme öncesi kapsamlı bir çalışma yapmak gerekmektedir. Belli bir disiplin içinde gerçekleştirilmesi gereken bu çalışmalar projenin başından sonuna kadar tüm karar süreçlerini etkileyen nitelikte olmalıdır. İşin sonunda projenin yanlış olduğunun veya doğru yönde gitmediğini anlamak için analiz ve planlama safhalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Proje yönetimi ve süreç takibi konularında, yatırım yapacak veya yeni girişimde bulunacak olan firmalara yol göstermek hedeflerimiz arasında yer almaktadır…

Fon Kaynakları

Ar-Ge projelerindeki en önemli unsurlardan biri finansmandır. Ar-Ge süreçlerinde teknik olarak yeterliliğe sahip ama finansman olarak süreçleri yönetemeyecek kurumlar için kamu veya özel kuruluşlar tarafından sağlanan fonlar ve hibeler bulunmaktadır. Bu konuda kendi imkanlarını kullanabilen firma sayısı oldukça azdır. Ülkemiz bu süreçte yerli fonlar ve kaynaklar da yaratmak zorundadır.

Bu amaçla önemli kuruluşları bir araya getirerek yerli fon oluşturulması yönünde çalışmaları gerçekleştirmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır…

“Mühendislik diploması ile alanı dışında hizmet sektöründe çalışanları yerli üretime çağırıyoruz. Beyaz yakalı tüm çalışanları, tecrübelerini yerli ürünlerin üretilmesi ve bu yönde Ar-Ge faaliyetlerine destek vermeleri için çağrıda bulunuyoruz!”

İnsan Kaynakları

Ar-Ge devamlılık gerektiren ve ancak tecrübeli personeller tarafından yapılabilecek iş süreçleri içermektedir. Kurumsal yeni teknolojiler üretmek isteyen firmaların en önemli problemi, ilgili alanlarda sorumluluk alabilecek doğru kişiler ile çalışabilmektir.

Tecrübe eksikliği yüzünden istihdam edilecek mühendislerin konu ile ilgili tekrar eğitim almaları gerekmektedir. Dolayısı ile deneyimli personel bulunabilmesi güçleşmektedir. Hem eğitim hem de insan kaynakları konusunda tecrübeli firmalar ile işbirliği yapılarak bir veri tabanı oluşturmak ve bu bilgileri Ar-Ge personeline ihtiyaç duyan firmalar ile paylaşmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır…

Proje Havuzu

Son dönemde çok önemli ve değerli projeler yapılmasına karşın bir o kadar da değer oluşturmayan, hatta yarım bırakılarak sonuca ulaşmayan ve destek alınmasına karşın tamamlanamayan Ar-Ge çalışmaları da bulunmaktadır. Doğal olarak zaman ve kaynak kaybı yaşanmaktadır.

Bu konuda Ar-Ge firmalarını doğru yönlendirmek için kamu ve özel sektör işbirliği ile; yeni teknolojiler barındıran ve ülke ekonomisi adına  kalkınmada öncelikli alanların belirlendiği bir proje havuzu oluşturma yönünde faaliyetlerde bulunmak, en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır…

Ar-Ge Pazarı

Milliarge, “Ar-Ge Pazarı” adı altında firmaların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri; akademisyen ihtiyacı, proje fikri, uzman personel, üretim süreçleri ve danışmanlık ihtiyacı, marka yaratmak, tanıtım, pazarlama ve iş geliştirme süreçlerinde destek alabilecekleri, ürünlerini Türkiye ve Global pazara dağıtabilecekleri stratejik bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Milliarge, bu süreçlerin geliştirilmesi için konusunda uzaman firmalardan destek alarak veya İş Ortaklıkları kurarak ve milli bir bilinç oluşturarak, faaliyetlerini sürdürme kararı almıştır.

Özet olarak Vizyonumuz; yeni teknolojileri araştırmak, Misyonumuz; yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.